Informace o projektu
Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2020

Kód projektu
MUNI/A/1497/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt podpory specifického výzkumu přispěje k rozvoji a posílení expertízy studentů PřF MU, a to především v doktorském studijním oboru Životní prostředí a zdraví v centru RECETOX ale i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. Zapojení studentů do výzkumu umožní získat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a hladinách vybraných organických i anorganických látek v živ. prostředí, a rozvíjet možnosti jejich citlivé analýzy), které budou využity k širším interpretacím v navazujících aktivitách (např. k přípravě expozičních, environmentálních a toxikokinetických modelů). V návaznosti na podporu výzkumu bude v rámci projektu podpořeno zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (např. podpora aktivní účasti na konferencích, letních školách, workshopech apod.). Výstupy z projektu budou zejména publikace v zahraničních časopisech s IF a prezentace na konferencích a dále taky realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info