Informace o projektu

Čeští autoři literatury pro děti a mládež

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/09/0938
Období řešení
1/2009 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
česká literatura pro děti a mládež, autorské osobnosti a jejich literární tvorba

V české literární vědě dosud citelně schází lexikografická práce zaměřená na literaturu pro děti a mládež. V jinonárodních literárních kontextech jsou přitom rozsáhlé slovníkové práce, mapující autory intencionální i neintencionální literatury pro děti a mládež, běžným kulturním standardem. Zejména v současné době, kdy v posledních desetiletích zaznamenáváme značné proměny v oblasti intencionální literatury pro mládež (inkluzivita literárního diskurzu, vizualizace vstupující do estetického kánonu dětské literatury, axiologická polarita literatury pro mládež, konkurence jiných médií apod.), vyvstává zřetelně potřeba syntetizující slovníkové příručky, mapující vývoj české literatury pro děti a mládež od počátků do současnosti, která by se zabývala nejen autorskými osobnostmi, ale i stěžejními časopisy, odbornými institucemi, literárními oceněními v oblasti české literatury pro děti a mládež.

Výsledky

Hodnocení GA ČR (www.gacr.cz) "splnění cílů: Vynikající výsledky: Potřebný a přínosný projekt v opomíjené oblasti české literární kritiky a vědy. Výsledky odpovídají plánovaným cílům, údaje řešitele souhlasí se skutečností. Projekt má svůj význam metodologický i praktický, především výukový a vzdělávací. Výstupy jsou v souladu s plánem. Nedostatky nebyly zjištěny." Cílem projektu bylo vytvořit slovníkovou práci věnovanou autorským osobnostem spjatým s českou literaturou pro děti a mládež od jejích počátků až do současnosti. Publikačním výstupem Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé (Praha: Libri, 2012, 466 stran) byl hlavní cíl projektu naplněn. Druhým publikačním výstupem plánovaným ve třetím roce řešení projektu byla odborná publikace analytickointerpretačního charakteru, vztahující se k současné české literatuře pro děti a mládež. Tento cíl byl realizován vydáním kolektivní monografie Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010 (Brno: Masarykova univerzita, 2011, 327 stran). V průběhu čtyřletého trvání projektu vznikla rovněž řada dílčích publikačních a prezentačních výstupů odborného i popularizačního charakteru. Důležitá byla snaha představit průběžné výsledky bádání na zahraničních a mezinárodních konferencích, a to jak v přednesených příspěvcích, tak v odborné diskusi. Celkem byly prezentovány 4 příspěvky na mezinárodních konferencích, 3 příspěvky na zahraničních konferencích a 14 příspěvků na domácích konferencích (12 příspěvků bylo následně publikováno v postkonferenčních sbornících). Hlavní cíl i dílčí cíle projektu byly naplněny v souladu s plánovaným harmonogramem a přidělenými finančními prostředky.

Publikace

Počet publikací: 477


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 48 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info