Informace o projektu

Hodnocení behaviorální účinnosti pachových ohradníků na zvěř

Kód projektu
MUNI/C/0006/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V posledních desetiletích zaznamenáváme enormní nárůst dopravních kolizí s velkými savci, souvisejícími s vysokými ekonomickými škodami na majetku a zraněními nebo úmrtím účastníků dopravního provozu. Příčiny můžeme nacházet v člověkem změněné krajině, demografické expanzi některých druhů zvěře, ve zvýšení počtu i rychlosti automobilů a v rozšiřování silniční, dálniční i železniční sítě. Mortalitu zvěře lze snížit mnoha opatřeními, např. oplocením, protihlukovými stěnami, akustickými či optickými zradidly nebo chemickými repelenty, tzv. pachovými ohradníky. Mezi nejpoužívanější zmírňující opatření patří právě pachové ohradníky. Doposud nebyla realizována studie zabývající se účinky pachových ohradníků na chování zvěře, která by zároveň monitorovala omezení přechodů kopytníků přes komunikace v méně přehledných úsecích. Pomocí fotopastí bude monitorováno chování zvěře na komunikacích s její zvýšenou mortalitou. V období nejvyšší mortality srnce obecného (duben-květen), který patří mezi nejčastěji evidované sražené živočichy na silnicích, budou na těchto úsecích umístěny pachové ohradníky. Výsledky studie přinesou vůbec první informace o tom, zda pachové repelenty vyvolávají změny chování zvěře vedoucí k omezení počtu kolizí s projíždějícími vozidly. Takové informace budou solidním vědeckým základem pro oprávněnost masového používání pachových repelentů vedoucích ke snížení mortality zvěře na dopravních komunikacích a ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu.