Informace o projektu

Tvorba kurzu Jazykový seminář italský III (MED31) a úprava stávajícího Jazykového semináře italského II (MED30)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0062/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt má dva cíle: vytvoření e-learningové podpory v Elfu pro Jazykový seminář italský III (MED31) a úpravu e-learningového kurzu Jazykový seminář italský II (MED30). V souladu s koncepcí nově akreditovaného studijního programu Mediteránní studia je potřeba vytvořit e-learningovou podporu v Elfu, která bude reflektovat hodinovou dotaci kurzů a novou moderní cizojazyčnou učebnici, jež rozvíjí všechny jazykové kompetence dle SERR. Tato podpora se zaměří na efektivnější porozumění, procvičení obtížných gramatických prvků, upevnění všech jazykových kompetencí při využití dostupné technologie a systémových řešení jako jsou interaktivní videa, testy, slovníček, komentovaný úkol, gramatické přehledy (kniha), audio cvičení. Nový kurz MED31 bude hotov do 31.8. 2020. Počítáme s podáním navazujícího projektu během příštího běhu (letní termín) tohoto programu, abychom dokončili ucelený blok e-learningové výuky čtyřsemestrálního kurzu italštiny pro Mediteránní studia dle nové akreditace.