Informace o projektu

Opětovné zhodnocování kulturního kapitálu ve výrobě a podpora jeho prezentace

Kód projektu
TL03000126
Období řešení
5/2020 - 5/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.

Cílem projektu je vytvořit na základě terénního výzkumu a badatelského zpracování nalezeného materiálu reprezentativní korpus vzorů historických tkanin včetně popisu technologického postupu. Takto zpracovaný soubor tkanin, s určením jejich datace a technologické náročnosti umožní aplikačnímu garantovi rozšířit jeho nabídku od exkluzivních a náročných tkanin po vzory jednodušší, avšak dostupnější, a posílit tak konkurenceschopnost specializované textilní výroby. Badatelské výstupy poslouží rovněž k vytvoření internetové prezentační platformy, určené odborné veřejnosti (školy se zaměřením na textil, restaurování, dějiny umění či užité umění) i veřejnosti laické, mající ve správě historicky cenné tkaniny.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info