Informace o projektu

Evropské daňové právo (Evropské daňové právo)

Kód projektu
FRVS/265/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
daňové právo

Cílem projektu je vytvořit nový povinně volitelný předmět Evropské daňové právo vyučovaný v magisterském studijním programu v oboru Právo a eventuelně i v bakalářském studijním programu v oborech Právo a finance a Veřejná správa.


Nový kurz povede ke zkvalitnění profilu absolventa Právnické fakulty Masarykovy univerzity v magisterském, resp. v bakalářském studijním programu. Právo Evropských společenství, včetně práva daňového, do značné míry ovlivňuje národní regulaci daňového práva. Do jisté míry hledá český zákonodárce inspiraci pro novou právní úpravu i v zahraničí, zejména pak v členských státech Evropské Unie. V neposlední řadě je třeba mít na mysli i stále více globalizované pojetí podnikatelského prostředí, kdy jedinec či korporace neplatí daně jen ve svém rezidentském státě.


Znalost daňových systémů členských zemí Evropské Unie a zákonitosti implementace základních daňových předpisů Evropských společenství do české daňové praxe jsou tak jedním ze důležitých předpokladů pro úspěšný vstup absolventů Právnické fakulty Masarykovy univerzity do praxe.