Informace o projektu
Kvalita ve škole (Kva)

Kód projektu
MUNI/A/1245/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je obsahová i metodologická podpora vlastních výzkumných aktivit studentů doktorského studia studijního programu Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Zastřešujícím tématem pro doktorské výzkumné projekty jsou jevy a procesy související se školou, aktéry jejího života i nejbližším okolím. Konceptuálním rámcem studentských výzkumů jsou faktory ovlivňující kvalitu veškerých procesů odehrávajících se ve vzdělávacích institucích. Klíčovým přitom bude fenomén učení. Takto sledovaná témata profilují obor, jejich zkoumání má význam pro vzdělávací praxi i politiku, stejně jako pro rozvoj metodologie výzkumu v pedagogických vědách.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info