Informace o projektu

Škoda způsobená zvířetem a na zvířeti

Kód projektu
MUNI/A/1589/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměřuje na právní úpravu škod způsobených zvířetem a na zvířeti a její praktickou aplikaci. Jeho cílem je analýza právní úpravy a na ni navazující judikatury, přičemž pozornost bude věnovaná především otázkám z oblasti občanského a správního práva. Řešitelé projektu se budou věnovat obecné charakteristice škod způsobených zvířetem a na zvířeti a jejich specifikům v návaznosti na témata svých výzkumných zaměření – princip prevence a jeho uplatňování při chovu a využívání zvířat (Mgr. Gabriela Procházková), náhrada škody v soukromém právu (Mgr. Josef Bártů) a ukládání správních sankcí (Mgr. Barbora Mitášová).

Navrhovaný projekt reaguje na poptávku široké veřejnosti na zpracování tohoto tématu a klade si za cíl analyzovat právní úpravu a související judikaturu se zaměřením na identifikaci problémů, na které naráží praxe, a poskytnutí jejich řešení. Zároveň se klade za cíl kriticky zhodnotit rozhodnutí vydaná příslušnými soudy. Předmětem řešení bude právní úprava škod způsobených zvířaty a na zvířatech zahrnující také škody způsobené zvěří a na zvěři, škodu v širším slova smyslu, náhradu způsobené škody a ukládání správních trestů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info