Informace o projektu

Podpora začínajících ředitelů v České republice a zahraničí (Podpora začínajících ředitelů)

Kód projektu
MUNI/C/0023/2021
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ačkoli ředitel je aktérem, který významně udává směřování školy a tak ovlivňuje kvalitu vzdělání každého žáka v ní, v českém kontextu není přípravě pro výkon této profese věnována dostatečná pozornost. Výzkumný projekt situaci začínajících ředitelů a rozsah jejich podpory v České republice mapuje a analyzuje a na základě komparativní studie tří evropských národních systémů, které ředitele komplexněji připravují na vstup do profese, formuluje doporučení pro reformu vzdělávací politiky, která by umožnila skrze systematickou podporu začínajících ředitelů zvyšování jejich kompetencí pro strategické řízení a pedagogický leadership a tak napomohla výrazně zvyšovat kvalitu české vzdělávací soustavy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info