Informace o projektu

Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/01/0312
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se zabývá regionálním hodnocením rozvojových účinků integrace ČR do EU v aplikaci na kraje ČR. Řešení projektu je členěno na dvě etapy. První etapa bude zaměřena na regionální hodnocení vývojových trendů (jeho základem bude soubor vybraných indik átorů) a jejich prostorových souvislostí (zejména vytvářeni rozvojových pólů a os v kontextu teorie polarizovaného rozvoje). Praktické využití lze očekávat především ve vazbě na optimalizaci střednědobých strategií regionálního rozvoje. Druhá etapa bude zaměřena na vypracování pravděpodobnostního modelu hodnocení rozvojových interakcí mezi regiony ČR a členských zemí EU. Za jeho základní komponenty jsou považovány ekonomická citlivost, potenciál dostupnosti (jejich syntézou je potenciál ovlivnění), ekon omická úroveň a investiční atraktivita (jejich syntézou je potenciál reakce). Celková syntéza získaných výsledků bude cílena na identifikaci optimálního dlouhodobého věcného a územního rámce alokace prostředků určených na podporu regionálního rozvoje. Př

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info