Informace o projektu

Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/01/1099
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta UK

Náš projekt Veřejnost, demografické procesy a populační politika Česká republika 2001 je z tematického hlediska projektem sociologicko-demografickým. Je pokračováním evropského komparativního výzkumu, který pod názvem The Acceptance of Population-related Policies (PPA I) proběhl ve vybraných evropských zemích - včetně České republiky - v roce 1991. Tak jako v prvním běhu je v ohnisku pozornosti tohoto druhého kola výzkumu, které se jako projekt PPA II uskuteční v Evropě v roce 2001, hledání příčin souča sné úrovně populačních procesů ve vztahu k aspektům každodenního života veřejnosti, jejich hodnotovým preferencím a rozhodovacím procesům, a to vše v kontextu existujícího systému rodinné, populační a sociální politiky. Cílem projektu je získat novou sad u údajů srovnatelných s prvním během výzkumu o reakcích českého obyvatelstva na každodenní skutečnost z hlediska jejich populačního chování. Zajímat se budeme, v souladu s mezinárodním projektem, o faktory, které motivuji současnou mladou generaci k odkl

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další