Informace o projektu

Vedení evidencí cenných papírů v přeshraničních transakcích

Kód projektu
MUNI/A/1552/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V rámci projektu autor zkoumá fungování vedení evidencí cenných papírů v přeshraničních transakcích, kdy se zaknihované cenné papíry vedou vedle základní evidence v daném státě také v navazujících či samostatných evidencích v jiných státech prostřednictvím odvozených práv od příslušného zaknihovaného cenného papíru (zprostředkovaný cenný papír). Tomuto systému jsou inherentní rizika, týkající se zápisů věcných práv či omezení s nakládáním zprostředkovaných cenných papírů, která mohou být negativně ovlivněna, pokud dojde k přerušení držby daného cenného papíry mezi evidujícími osobami od základní evidence po poslední evidenci, kde se se zprostředkovaným právem nakládá. Výstupem výzkumu je posouzení těchto rizik a zodpovězení otázky, zda národní a mezinárodní právní instrumenty, které se aplikují v České republice, poskytují dostatečný právní rámec k tomu, aby nedocházelo k obcházení omezení s nakládáním se zprostředkovaným cenným papírem na „vyšších“ úrovních vedení evidencí?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info