Informace o projektu

"Soft law“ v mezinárodním obchodním prostředí a jeho aktuální pozice (SL2021)

Kód projektu
MUNI/A/1530/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na vyhodnocení pozice soft law tak, jak se profiluje v 21. století v oblasti mezinárodního obchodního styku. Problematika soft law, akademicky v této oblasti nazývaném lex mercatoria, patří k předmětům zkoumání po dlouhá desetiletí. Akademická praxe „vygenerovala“ řadu doktrín obhajujících závaznost těchto prostředků právní regulace, vzniklých mimo legislativní činnost států, nebo ji popírající. Vedle toho jak kontraktační praxe v mezinárodním obchodním styku, tak i rozhodovací činnost zejména rozhodčích soudů prokazovala „životnost“ těchto norem ať již využívaných jednotlivě či v celkovém konceptu lex mercatoria. Tým se bude zabývat jednak posunem v doktrínách zejména v posledním čtvrtstoletí, a to pohledem dvou rozdílných pohledů: pohledu integračního a pohledu transnacionálního. Jednak se zaměří na jednotlivé oblasti výskytu norem a na základě dostupných údajů (částečně získaných dotazníkovým šetřením a individuálními pohovory), údajů získaných analýzou dostupných rozhodčích nálezů a materiálů různých organizací jako jsou významné komoditní svazy (GAFTA apod.), mezivládní organizace (UNIDROIT, UNCITRAL, Haagská konference mezinárodního práva soukromého), či další organizace ICC v Paříži, se pokusí o nastínění pozice těchto nestátních prostředků z různých pohledů (kontraktačního, kolizního uchopení, procesního uchopení).

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info