Informace o projektu
Některé aspekty vybraných trestných činů narušujících občanské soužití v Československu mezi lety 1948-1989 (TČ narušující občanské soužití za socialismu u nás)

Kód projektu
MUNI/A/1303/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměřuje na komunistické trestní právo v letech 1948-1989, konkrétně na některé trestné činy, které měly narušovat socialistické soužití v Československu. Mezi tyto činy náleželo například výtržnictví, příživnictví či hanobení národa, rasy a přesvědčení, zejména kritiku stoupenců a představitelů socialistického společenského a státního zřízení. Komunisté trestní právo zneužívali k prosazování svých zájmů. Prostřednictvím těchto trestných činů defacto vynucovali pracovní povinnost, omezovali svobodu shromažďování se, případně veřejnou kritiku státních orgánů.
Smyslem projektu bude tyto aspekty komplexně pochopit, popsat a vysvětlit jejich aplikaci na dobových příkladech ze soudní praxe vybraných soudů, předně Obvodního soudu pro Prahu 1.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info