Informace o projektu
Role miRNA v šíření Glioblastoma multiforme mozkovou tkání in vitro

Kód projektu
MUNI/11/SUP/01/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Glioblastoma multiforme (GBM) je nejagresivnější typ mozkového nádoru s vysokou odolností vůči používaným terapeutickým postupům. Je tedy nutné lépe prostudovat jeho základní biologii, aby bolo možné najít nové vhodnější terapeutické cíle. Malé nekódující miRNA jsou konzervované regulátory genové exprese, které se podílí na regulaci neurálního vývoje, a jsou také deregulovány při vzniku nádorů. Četné studie se pokoušely použít miRNA jako potenciální biomarkery pro progresi GBM onemocnění, není však přesně známo, jaká je jejich role, nebo zda jsou exprimovány samotným nádorem nebo mozkovou tkání. Naše studie si klade za cíl využít nově vytvořený model GBM kultivovaného za pomoci lidských mozkových organoidů a identifikovat molekulární mechanismy, které se aktivují po interakci GBM se zdravou mozkovou tkání.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info