Informace o projektu

Souvislost kvartérních a současných geomorfologických procesů v geosystémech přiléhajících k polárním ledovcům a ledovcovým štítům

Kód projektu
GN22-20621O
Období řešení
7/2022 - 6/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Posouzení současných i minulých geomorfologických procesů a jejich prostorové a časové variability je důležité při vytváření modelů budoucího vývoje odledněných geosystémů a zároveň reakce k nim přiléhajících ledovců. Tento projekt se soustředí na určení hlavních geomorfologických procesů, stanovení rychlosti jejich působení a způsobu transportu hmoty a energie, porovnávajíce Arktidu a Antarktidu. K dosažení cílů se použuje geomorfologické mapování pomocí dálkového průzkumu Země, zahrnující terénní bezpilotní letouny a satelitní snímky, a určení procesů tvarujících reliéf v minulosti a v současnosti. Dále bude stanovena minulá a současná odezva proglaciáclních a dalších jezer vysokých zeměpisných šířek vůči odlednění a dalším geomorfologickým procesům, a jejich zpětné působení na ledovce v případě terminoglaciálních jezer. Určení odezvy krajiny na odlednění a měnící se přírodní podmínky bude umožněno jak na kvartérních, tak současných časových škálách. Syntéza těchto poznatků pomůže určit možné scénáře vývoje kryosférických geosystémů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info