Informace o projektu

The Premise of (Un)Happiness: Anxiety of Settler-colonial Belonging in Canada (The Premise of (Un)Happiness)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1775/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Navržený projekt je koncipován jako součást mezinárodního grantu "The Premise of Happiness: The Function of Feelings in North American Narratives", ve kterém působím jako členka řešitelského týmu. Můj výzkum v tomto projektu se zaměřuje na roli emocionality ve vybraných kanadských literárních dílech a prezentuje argument, že tato díla komunikují tezi, že je možné překlenout zásadní kulturní rozpory a historické křivdy (zejména ve vztazích mezi osadnickým a domorodým obyvatelstvem) právě důrazem na sdílenou emocionalitu, viditelnou například ve velmi hlubokém, intimním, citovém poutu ke krajině, domovu a regionální identitě. Toto hluboké pouto se ale zároveň velmi často vyhýbá, ne-li přímo ignoruje, konfrontaci s realitou radikálně odlišných nároků na dané území a vzájemně soupeřících zájmů, a tudíž nepřispívá ke společenskému usmíření a vyrovnání se s problematickou minulostí. Tato argumentace bude zpracována v článku k publikaci v odborném mezinárodním časopise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info