Informace o projektu

Porovnání zachovalosti aDNA jedinců z různých historických období

Kód projektu
MUNI/C/0060/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Starobylá DNA (aDNA) označuje DNA zachovanou v historickém materiálu, která je charakteristická degradací způsobenou exogenními a endogenními vlivy. Má diplomová práce se zabývá mírou poškození mitochondriální DNA (mtDNA). Tento grant bude využit na sekvenování jaderné DNA (nuDNA). V posledních letech je sekvenování starobylých genomů na vzestupu využíváním sekvenování nové generace (NGS). NGS také umožnila vznik databází lidského genomu a poskytla tak referenční sekvence pro studium vývoje genomu člověka. Sekvenování nuDNA má významný potenciál pro studium změn v genofondu lidských populací. To nám umožňuje odhalit stravovací, adaptační, imunitní, zdravotní či populační změny v průběhu evoluce člověka. Všechny tyto možné znalosti jsou ovšem ovlivněny zachovalostí molekuly aDNA. Zjištěné poznatky o míře poškození aDNA v porovnání s okolními podmínkami nám umožní hlubší pohled na degradační procesy. Zároveň tyto znalosti mohou být využity k predikci a možnému předcházení další degradace u jiných vzorků aDNA, čímž se zefektivní její analýza.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info