Informace o projektu

Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05132S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Změny klimatu během holocénu jsou jedním z klíčových faktorů, které formovaly složení dnešních ekosystémů. Znalost míry schopnosti ekosystémů odolávat nebo se přizpůsobovat změnám klimatu je důležitá pro modelování jejich budoucího vývoje a pro plánování strategií v ochraně přírody a krajiny. V tomto projektu chceme vyvinout nové a testovat konvenční kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci klimatu. Ty zahrnují (i) recentní kalibrační soubory aplikované na fosilní druhová data pomocí tzv. přenosových funkcí, (ii) analýzy stabilních izotopů v různých fosilních materiálech a (iii) simulace globálních cirkulačních modelů s časovým rozlišením desítek let (CCSM3 model). Budou aplikovány na referenční profily s precizním fosilním záznamem v Západních Karpatech. Cílem projektu bude jak rekonstruovat holocenní změny klimatu, tak také porovnat rekonstrukce založené na různých proxy metodách a na základě toho dát obecná doporučení o použitelnosti těchto metod, jejich spolehlivosti či možných omezení v paleoekologickém výzkumu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info