Informace o projektu
Syntéza a fotofyzikální a (foto)chemické vlastnosti nových derivátů cyaninů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05111S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navzdory širokému využití polymethinových barviv – cyaninů – a prokázané důležitosti substituce polymethinového řetězce, strategie syntézy/modifikace cyaninů se substituovaným řetězcem zůstaly překvapivě málo probádané po celá desetiletí. V tomto projektu navrhujeme vylepšené a zejména nové strategie pro přípravu dosud nedostupných derivátů cyaninů prostřednictvím studia mechanismů navrhovaných reakcí a fotoreakcí. Hlavním cílem je syntetizovat cyaniny se vylepšenými optickými, fotofyzikálními a chemickými vlastnostmi, které by mohly být v budoucnu zajímavé pro různé oblasti vědy a aplikací, jako jsou fototerapie, zobrazování s vysokým rozlišením nebo vizualizace tkání. Laboratorní experimenty a fyzikálně-chemické studie jsou navrženy tak, aby poskytly ucelený obraz o vyvinutých metodách a zejména vlastnostech připravených derivátů cyaninů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info