Informace o projektu

Analýza regionálních trhů rezidenčních nemovitostí ČR a jejich disparit - teorie dominového efektu

Kód projektu
MUNI/A/1134/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Ceny rezidenčních nemovitostí v regionech České republiky prochází obdobím dynamického růstu, a to i v takových oblastech, kde převažují nepříznivé ekonomické předpoklady růstu těchto cen v podobě populačního úbytku v dotčených oblastech a stagnace kupní síly/ nezaměstnanosti.

Řada národních a nadnárodních institucí včetně ČNB v této souvislosti proto hovoří nadhodnocení cen nemovitostí. Ačkoliv tyto instituce nadhodnocení v jednotlivých regionech kvantifikují, příčiny růstu a rozdílné dynamiky nejsou definovány. Jednou z možných teorií je existence tzv. dominového efektu, který několika transmisními kanály přenáší cenovou dynamiku z jádrového regionu do regionů ostatních.
Cílem výzkumu je potvrzení či vyvrácení teorie dominového efektu v prostředí českých regionů a jejich nemovitostních trhů. Za tímto účelem bude použito kvantitativních statistických a ekonometrických metod. V návaznosti na zahraniční literaturu v této oblasti lze uvést například aplikaci ADF testu, Grangerovy kauzality či GVAR modelů.
Předložený projekt úzce souvisí s tématem disertační práce Navrhovatele a garanta, kterým je doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info