Informace o projektu

Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

Kód projektu
ROZV/C14/2023
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Navazující projekt by měl v roce 2023 zejména podpořit personální zajištění
strategických programů a jejich výuky (vč. online formy) a dále rozvíjet nastavenou
spolupráci ve všech nosných oblastech, a to jak v jednorázových činnostech
(konference, workshopy, sdílení expertů), tak v aktivitách delšího časového
horizontu (vytváření společných výukových materiálů, publikací, slovníků,
spolupráci při rozvoji oborů např. formou forenzní lingvistiky asijských jazyků a návazné spolupráce při přípravě vědeckých projektů a popularizačních aktivit).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info