Informace o projektu
Funkcionalizace vláken plazmatem-asistovanou depozicí vrstev za atmosférického tlaku a pokročilá analýza tloušťky vrstvy spektroskopií laserem buzeného plazmatu

Kód projektu
8J23DE002
Období řešení
1/2023 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V moderních materiálech využívaných např. ve stavebnictví a v energetice se mnohdy setkáváme s různorodými vlákny se speciálními funkčními vrstvami. Tyto vrstvy lze nanášet různými způsoby využívajícími často ekologicky náročnou mokrou chemickou cestu. Zmíněný nedostatek lze překonat postupem plazmatem-asistované depozice tenkých vrstev, která může probíhat za atmosférického tlaku. Využitím plazmatem-asistované depozice k funkcionalizaci vláken pomocí nízkoteplotního atmosférického plazmatu lze snížit chemickou a finanční náročnost přípravy vrstev různých tlouštěk. Rychlé měření této tloušťky lze provádět spektroskopií laserem indukované plazmatu, jelikož je tato metoda vhodná i pro nehomogenní substráty jako jsou vlákna. V případě vhodně nastavených parametrů a správného modelování laserem indukovaného plazmatu je možné metodu využít bez potřeby kalibrace. Předkládaný projekt má za cíl studium možnosti využití spektroskopie indukovaného plazmatu k spolehlivému měření tloušťky vrstev připravovaných plazmatem asistovanou depozicí na vlákna za atmosférického tlaku. Pomocí moderní mikroskopie (konfokální mikroskop, SEM, WDX) budou určeny jejich důležité parametry (struktura, složení, míra smáčivosti, stabilita). Výsledky budou porovnány s experimentálními daty a využity pro další optimalizaci měření tloušťky vrstvy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info