Informace o projektu
Francouzská sekce podzemní univerzity v Brně (1985 - 1989)

Kód projektu
MUNI/C/1656/2022
Období řešení
3/2023 - 2/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu bude popsat, analyzovat a zhodnotit význam francouzské části „podzemní univerzity“, jejíž bytové semináře jsou vnímány jako významná aktivita brněnského disentu v období tzv. normalizace. Do tehdejšího Československa byly zvány významné osobnosti ze západní Evropy, které přednášely v neoficiálních seminářích. Jednalo se zejména o filozofy a politology, jejichž myšlenky a názory neměly v socialistickém Československu své místo, ale také o malíře a výtvarné pedagogy, hudební skladatele, teoretiky či spisovatele. Dle původu přednášejících a organizační struktury lze hovořit o anglické, francouzské a německé sekci podzemní univerzity, z nichž první dvě byly systematicky podporovány zahraničními nadacemi Jana Husa (anglickou The Jan Hus Educational Foundation a francouzskou Association Jan Hus).
Podzemní univerzitě bylo i přes její důležitost z hlediska demokratického myšlení v totalitním režimu dosud věnováno méně pozornosti, než by si zasloužila. Ve své práci se zaměřím především její francouzskou část. V úvodní části bude popsána obecná cesta k myšlence a realizaci seminářů, jejich fungování a obsah z pohledu jejich českých protagonistů. V další části budou představeny výsledky vlastního bádání v archivu Univerzity Paris Nanterre a v oddělení ODKAZ Moravského zemského muzea, kde jsou uloženy spisy související s francouzskou sekcí podzemní univerzity. Budou rovněž realizovány rozhovory s předními francouzskými protagonisty, kteří byli u vzniku Association Jan Hus či organizovali zahraniční cesty francouzských akademiků. Získané poznatky budou zasazeny do dosavadního stavu poznání, podrobně okomentovány a vyhodnoceny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info