Informace o projektu

Hudební nauka (Hudební nauka)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0059/2023
Období řešení
2/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Jednosemestrální e-learningový kurz „Hudební nauka“, primárně určený studentům prvního ročníku studia „Teorie a provozovací praxe staré hudby“, poskytne platformu pro získání i upevnění nezbytných znalostí hudební nauky s přesahem do hudební teorie a hudebních forem. Zvláštní zřetel bude věnován hudebně-teoretickým konceptům, které jsou vlastní hudbě starších časových období. Pro pochopení kompozičního a hudebně-teoretického jazyka středověké, renesanční, ale i barokní a klasicistní hudby si studenti oboru nevystačí se znalostmi běžné hudební nauky, která v hudbě dříve hojně užívané koncepty dostatečně nevysvětluje, nebo dokonce zcela opomíjí. Tyto koncepty jsou však nezbytné pro analýzu a interpretaci dobového notového materiálu. Potřeba semináře vyplývá z poznatků získaných v kontaktní výuce. Seminář bude stavět na zkušenostech získaných z fungování některých stávajících e-learningových kurzů (ASH09, ASH11, ASH13, ASH15, HV_810c a HV_810d).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info