Informace o projektu
Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy (UrbanAnimal)

Kód projektu
SS06020195
Období řešení
4/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
SocioFactor s.r.o.

A) Monitoring aktuálního výskytu invazních druhů velkých savců na modelovém území okresu Brno-město (ÚOBM),
B) Identifikace nejvýznamnějších druhů velkých savců, jejich distribuce, početnosti a potenciálních rizik pro lidskou společnost na ÚOBM,
C) Vyhodnocení prevalence vybraných druhů parazitóz u invazních i neinvazních druhů velkých savců nalezených či usmrcených na ÚOBM,
D) Analýza a syntéza problematiky výskytu zvířat ve městech a postupů při eliminaci výskytu a početnosti volně žijících zvířat v městech a obcích ČR,
E) Popis podoby interakcí lidí a volně žijících zvířat v městském prostředí a přinést poznatky o lidsko-zvířecích vztazích,
F) Vytvoření strategického, trvale udržitelného a společností akceptovatelného plánu tlumení volně žijících zvířat v intravilánu měst a obcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info