Informace o projektu
Inovace předmětu DSBcA13 Přechodné období mezi antikou a středověkem - simulační výuka

Kód projektu
MUNI/IVV/0799/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je inovovat formou simulační výuky předmět DSBcA13 – Přechodné období mezi antikou a středověkem, zabývající se badatelsky velmi plodným obdobím. Témata probíraná na hodinách se navíc dotýkají procesů a problémů, které zná rovněž současnost. V rámci simulační výuky ve formě zasedání západořímského senátu a císařské rady se studenti stanou přímými aktéry při řešení vybraných problémů pozdně římské říše. Při jejich řešení budou pracovat nejen s různými typy historických pramenů, ale i s poznatky z některých dalších vědních oborů. Osvojí si tak látku poutavou, interdisciplinární cestou. Výsledky z předmětu budou představeny i širšímu publiku formou živých online přenosů z hodin, pořízených video záznamů a vlastní stránkou na sociálních sítích. Výuka bude probíhat po čtyřech hodinách týdně, přičemž nebude rozlišováno tradiční dělení na přednášku a seminář.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info