Informace o projektu

Každodennost v kyberprostoru: návod k přežití

Kód projektu
MUNI/CORE/0601/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt předmětu Každodennost v kyberprostoru: návod k přežití prezentuje návrh navazujícího kurzu v rámci celouniverzitního základu. Navrhovaný předmět rozvíjí již existující kurz společného základu ARTS005, garantovaný stejně jako předkládaný návrh Katedrou informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vzdělávací obsah navrhovaného navazujícího kurzu i jeho tematické a paradigmatické ukotvení spočívají transdisciplinárně v diskursu informační vědy, která reflektuje fenomény informační společnosti, jakými jsou gramotnosti a kompetence pro 21. století rozvíjené především v kyberprostoru interakcí s moderními technologiemi. Předmět akcentuje perspektivu každodennosti studenta vysoké školy, což dokládají výuková témata jako Vzdělávání a učení v kyberprostoru, Krásno a estetično v kyberprostoru, Automatizační nástroje života v kyberprostoru nebo Moje kyber(ne)bezpečí. Navrhovaný předmět je designován s využitím moderních aktivizačních metod vysokoškolské výuky, s důrazem na podporu individuálních vzdělávacích zájmů, potřeb a strategií studentů napříč univerzitou, pozornost je zaměřena na inkluzivní design edukačních materiálů i úkolových aktivit. Součástí edukačního pojetí předmětu jsou formativní hodnocení, průběžná zpětná vazba i závěrečná evaluace. Záměr vytvořit navazující předmět je argumentačně podpořen čtyřletou úspěšnou realizací výchozího kurzu ARTS005.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info