Informace o projektu
Čínské vize světa pro 21. století

Kód projektu
MUNI/CORE/0700/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt zkoumá způsoby, jakým si Číňané ve 20. a 21. století představují budoucnost světa a místo Číny v něm. Zabývá se myšlenkami a narativy, které se formovaly a formují v Číně v různých prostředích od oficiálního diskurzu Komunistické strany Číny, přes akademické a publicistické zdroje, až po literaturu, film a obecně popkulturu. Projekt má tudíž za cíl zprostředkovat posluchačům to, co ve veřejných diskuzích o Číně zpravidla chybí (a to nejen u nás, ale běžně i v zahraničí) - vhled do toho, jak Číňané sami uvažují a schopnost nahlédnout svět jejich očima. Vzhledem k tomu, že jde o pohled na svět očima hlavního "ekonomického konkurenta a systémového rivala", jak je Čína označována i v oficiálních dokumentech EU, jedná se o kompetenci, která může být v nejbližší budoucnosti klíčová pro naši schopnost orientovat se ve světě.
Projekt je postaven na přiblížení specializovanějších znalostí o čínské politice, společnosti a kultuře skrze popkulturu. Tento přístup jednak umožňuje přiblížit téma atraktivní formou a jednak i neoborovým studentům poskytuje přístupný a poutavý kontext, ze kterého se mohou začít s Čínou seznamovat.
Projekt je výrazně interdisciplinární, spojuje přístupy kulturní antropologie, politologie, religionistiky a dalších disciplín, diskurzivní analýzu a částečně literární teorii. Analýzou popkulturních fenoménů se řadí do výrazného trendu v rámci čínských studií, který do analýz čínské společnosti a kultury zahrnuje jevy dříve často považované za marginální.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info