Informace o projektu
Anatomie pro využití ve sportu: inovace předmětu bp4008 Anatomie (Anatomie pro sport)

Kód projektu
MUNI/IVV/0814/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem inovovaného předmětu bp4008 Anatomie bude získat základní anatomickou představu o lidském těle, především v oblasti funkční anatomie zaměřené na pochopení a porozumění jak jednotlivých pohybů, tak pohybu těla jako komplexnímu ději, a porozumění specifikům anatomie pro využití ve sportu. Předmět je povinný pro sedm studijních programů FSpS MU a vyučuje se v jarním i podzimním semestru. Simulační výuka v anatomii umožňuje systematické a bezpečné získávání dovedností díky realistickým modelům těla. V tomto projektu je plánované zaměřit simulační výuku anatomie pro využití ve sportu na nácvik vybraných cviků a pohybových vzorců, podrobný rozbor zapojených svalových řetězců a orgánových soustav, podporu hlubokého porozumění skrze používání realistických modelů těla, ale také na rozvoj týmové spolupráce a komunikace. Inovovaná výuka anatomie umožní lépe propojit teorii s praxí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info