Informace o projektu
Inovace výuky kurzů angličtiny jako cizího jazyka na KAJL PdF MUNI (SimEFL)

Kód projektu
MUNI/IVV/0805/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je vyvinout 6 komplexních interaktivních simulačních her a související webové aplikace. Hry budou podporovat rozvoj přesnosti gramatické kompetence a plynulosti projevu, kritického a analytického myšlení, sebereflexe a umožní efektivně rozvíjet řečové dovednosti čtení a mluvení. Aktivity budou podporovat interakci mezi studenty a rozvoj měkkých dovedností, zejména v oblasti rétoriky, přesvědčování a vedení diskuze, což umožní studentům efektivněji komunikovat, sebevědomě vyjadřovat své myšlenky a vést produktivní dialog s ostatními. Aktivity poskytnou autentický kontext pro smysluplné používání jazyka a využití sociokulturních znalostí. Projekt bude stavět na scénářích zahrnujících morální dilemata a smysluplné diskuze zasazené do unikátních příběhů zvyšujících motivaci. Projekt tak bude mít dlouhodobý přínos pro jazykové vzdělávání a osobní rozvoj studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info