Informace o projektu

Vymezení kartografických kompetencí pro potřeby základního vzdělávání

Kód projektu
MUNI/41/028/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Dvojrozměrné, trojrozměrné vyučovací pomůcky, názorné metody, vyučovací proces, prostorová orientace, prostorová představivost

Předkládaný projekt spojuje výzkumná témata disertačních prací navrhovatele a participujících studentů. Má za úkol rozšířit a prohloubit dosavadní poznatky z oblasti kartografie ve školní praxi a je zaměřen na vymezení základních schopností a dovedností žáků pro efektivní aplikaci map a příbuzných znázornění zemského povrchu. Východiskem k stanovení kartografických kompetencí jsou požadavky Rámcového vzdělávacího programu a aktuální školská praxe - učebnice, kartografické pomůcky a jejich školní využití.

Výsledky

Výsledkem projektu byla další podrobnější specifikace výzkumného záměru, který se zabývá vymezením základních schopností a dovedností žáků pro efektivní aplikaci map a příbuzných znázornění zemského povrchu a jeho metodologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info