Informace o projektu

Vliv velikosti částic na směrové rozložení difraktovaného a prošlého rentgenového záření při difrakci na polykrystalu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/96/1685
Období řešení
1/1996 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na základě kinematické a dynamické teorie difrakce a formalismu optické koherence bude vypočteno směrové rozložení rentgenového záření v difraktovaném a prošlém svazku po difrakci na polykrystalu. avýsledky budou ověřeny experimenty provedenými na trojkrystalovém rtg difraktometru s cílem korektní analýzy naměřených křivek pro určení tvarové funkce krystalků v polykrystalu. adosažené výsledky budou srovnány se standardními postupy pro určování velikosti částic v polykrystalu a budou diskutovány podmínky, kdy jsou astandardní postupy analýzy difrakčních linií korektní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info