Informace o projektu

Degradace lučních porostů přirozené hydrosérie - cenologické a půdní procesy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/98/0216
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně

Navrhovaný projekt zhodnotí úlohu primárních producentů a změn ve vlastnostech půd v degradaci lučních ekosystémů. Cílem výzkumu bude: 1. Určit změny v diversitě a produkčních parametrech rostlinných druhů v původních a degradovaných lučních společenstvech. 2. Stanovit vrozené mezidruhové rozdíly v rychlosti růstu významných druhů studovaných společenstev a zjistit fyziologickou a morfogenetickou podstatu těchto rozdílů. 3. Stanovit rozdíly v rychlosti odběru živin rostlinami, v jejich využití při produkci biomasy a v retranslokaci a ztrátách živin u různých porostů a na různých stanovištích. 4. Stanovit velikost hromadění a mineralizace rostlinné hmoty jako zdroje živin pro rostliny. Určit změny ve velikosti a aktivitě populací rozkladačů ve vztahu k dostupnosti dusíku v průběhu degradace porostů. 5. Určit, které faktory nebo procesy brání nebo vedou k šíření Calamagrostis epigejos a ke změnám v druhovém složení. Získané poznatky umožní určit, které faktory (cenologické nebo pedologické) jsou primární.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info