Informace o projektu

Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory

Kód projektu
VZ09012
Období řešení
10/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Projekt, jehož hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni, zajistí pro MU přístup k elektronickým informačním zdrojům JSTOR - Arts & Sciences kolekce I.-IV. (celá MU), Oxford Journals - Humanities and Social Sciences (FSS, FF) a Cambridge Journals - Humanities and Social Sciences (FSS, FF). Jde o relevantní informační zdroje pro akademické pracovníky humanitně zaměřených fakult MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info