Informace o publikaci

Zpráva z konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. In: ARS NOTARIA

Autoři

TAUCHEN Jaromír

Rok publikování 2012
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V roce 2011 si právnická odborná veřejnost připomněla 200leté výročí od vydání Všeobecného občanského zákoníku, tedy jedné z nejdůležitějších kodifikací soukromého práva ve střední Evropě. U této příležitosti uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 15. září 2011 jednodenní konferenci s názvem „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Tato konference představovala jeden z výstupů ze stejnojmenného grantového projektu (č. GAP408/10/0363) poskytnutého Grantovou agenturou České republiky, na němž se podílejí v letech 2010 – 2012 nejen členové Katedry dějin státu a práva brněnské právnické fakulty, nýbrž i badatelé z jiných právněhistorických pracovišť v České republice a ze zahraničí. Jak právnická, tak i široká veřejnost se může s pronesenými příspěvky seznámit rovněž v konferenčním sborníku, který byl vydán na konci roku 2011 (VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., TAUCHEN, J. [eds.], Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 438 s.). V tomto sborníku je možné nalézt celkem přes 40 příspěvků i od dalších účastníků konference, kteří z kapacitních důvodů prezentovali svůj příspěvek jen v tištěné podobě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info