Informace o publikaci

Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor

Název česky Znalostní infrastruktura v regionech jako faktor kvality podnikatelského prostředí
Autoři

ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie VITURKA Milan

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta academica karviniensia
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Universities and colleges; education; research and development; knowledge infrastructure; science and technology parks; business incubators
Popis Hodnocení znalostní infrastruktury, prováděné na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností, tzn. 205 jednotek, je orientováno na institucionální zabezpečení rozvoje znalostní báze, jehož základní komponentu tvoří infrastruktura pro vzdělávání. Hlavní důraz byl položen na komplexnost odpovídající nabídky. Hlavním cílem příspěvku je rozdělit správní obvody obcí s rozšířenou působností do pěti kvalitativních skupin a provést jejich syntézu dle krajů. Největší váha byla přiznána přítomnosti veřejných vysokých škol v regionu, menší pak následně soukromým VŠ, vyšším odborným a středním školám. Zjištěné informace o infrastruktuře vzdělávání byly doplněny analýzou rozmístění vědeckých a výzkumných ústavů a dále vědecko-technických parků a podnikatelských inkubátorů. Jako nejvýznamnější centra zařazená do nejlepší klasifikační skupiny byly identifikovány Praha spolu s Brnem. Do následující 2. skupiny byla zařazena všechna zbývající krajská města s výjimkou Karlových Varů, doplněná tradičním vysokoškolským centrem Opavou. Nejsilnějším centrem v rámci této skupiny je Ostrava a naopak nejslabším centrem Jihlava. Na základě tohoto rozdělení jsou navrženy možnosti, jak lze ovlivnit faktory znalostní infrastruktury v budoucnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info