Informace o publikaci

Srovnání ekonomiky vytrvalostního běhu u výkonnostních bězců při rychlostech běhu 10 a 12 km/h na různých druzích povrchů

Autoři

CHOVANCOVÁ Jaroslava KALINA Tomáš NOVOTNÝ Jan

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Atletika 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova running economy; long distance running; oxygen uptake; surface
Popis Cílem předkládané studie bylo porovnání ekonomiky běhu na různých površích tratě (tartan, škvára a asfalt) výkonnostních vytrvalostních běžců (n = 10). Použitými zařízeními byl Oxycon Mobile, Tanita BC-543 a Polar S610i. Všechny testované osoby běželi ve stejné běžecké závodní obuvi. Testovaní běželi dva úseky po čtyřech minutách se čtyřminutovou pauzou při rychlostech 10 a 12 km/h. Sledovanými parametry byl průměrná spotřeba kyslíku (VO2; ml/min) resp. relativní spotřeba na kilogram hmotnosti běžce (VO2/BM; ml/min.kg) při různých rychlostech. Rozdíly metabolicko-energetických ukazatelů ekonomiky běhu byly posouzeny ze statistického hlediska pomocí post-hoc Fisherova LSD testu. Nebyly shledány statisticky významné (p < 0,05) rozdíly mezi povrchy, nejnižší hodnoty (VO2 a VO2/BM) byly vypozorovány u asfaltu. Rozdíly průměrných hodnot VO2 na tartanovém (2574 resp. 2936 ml/min), škvárovém (2509 resp. 2986 ml/min) a asfaltovém povrchu (2469 resp. 2810 ml/min) při dané rychlosti (10 resp. 12 km/h) se pohybují na hranici chyby přístroje (50 ml/min), proto nelze vyvodit přesnější závěr než, že asfaltový povrch je nejvýhodnější povrchem z energetického hlediska pro daný typ obuvi.
Související projekty: