Informace o publikaci

Group reflection in lecturers of personal and social development

Název česky Skupinová reflexe u lektorů osobnostně sociálního rozvoje
Autoři

KOLÁŘ Jan NEHYBA Jan

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Oblast osobnostně sociálního rozvoje coby významného prostoru pro uplatnění konceptu „outdoor education“ se dlouhodobě potýká s nepříliš jasným, jednoznačným a přímočarým vymezením a teoretickým ukotvením, nepřitahuje rovněž zájem velkého množství autorů empirických studií a stejně tak se ani zdaleka nepohybuje v ohnisku pedagogického „mainstreamu“. S jistou dávkou nadsázky tak lze proto říci, že toho o osobnostně sociálním rozvoji příliš mnoho vlastně nevíme. V předkládaném příspěvku informujeme odbornou veřejnost o výsledcích realizovaného výzkumu, v němž se snažíme rozkrýt způsob, jakým je v praxi uchopována jedna z nejpodstatnějších součástí programů osobnostně sociálního rozvoje, a to skupinová reflektivní sezení. Zajímá nás v něm, jaké cíle v těchto skupinových reflektivních sezeních lektoři vlastně sledují, prostřednictvím jakých konkrétních činností je naplňují a v jakých obvyklých komunikačních strukturách se tyto činnosti odehrávají.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info