Informace o publikaci

One-dimensional autocorrelation and power spectrum density functions of irregular regions

Logo poskytovatele
Název česky Jednorozměrná autokorelační funkce a spektrální hustota nepravidelných oblastí
Autoři

NEČAS David KLAPETEK Petr

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ultramicroscopy
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304399112002069
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2012.08.002
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova Scanning probe microscopy; Atomic force microscopy; Roughness; Frequency analysis
Přiložené soubory
Popis Mikroskopii skenující sondou (SPM) lze efektivně využít pro vyhodnocení nanodrsnosti povrchů získaných různými technologickými procesy. Spektrální vlastnosti drsnosti povrchu lze hodnotit pomocí algoritmů založených na rychlé Fourierově transformaci (FFT). Pro data, které nejsou obdélníková, tento postup však selhává. V tomto příspěvku se zabýváme úpravou algoritmů vyhodnocení SPM dat, které umožňují použít na FFT založený přístup i pro nepravidelná a nesouvislá data. To otevírá nové možnosti při analýze lokální drsnosti povrchu v mnoha oblastech, např. na nanočásticích, polovodičové struktury nebo jakékoli jiné nanostrukturované vzorky připravené za použití nanotechnologických metod. Spolu s teoretickým popisem navržené metody uvádíme kritéria pro její výkon a typické výsledky jejího použití na různých vzorcích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info