Informace o publikaci

Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti

Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava KLIMUSOVÁ Helena MAXOVÁ Veronika

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická psychologie a osobnost
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova dispositional optimism; defensive pessimism; anxiety; trait anxiety
Popis Výzkumná studie se zabývá vztahem mezi dispozičním optimismem (Carver, Scheier, 2002), defenzivním pesimismem (Cantor, Norem, 1989) a anxietou. Výzkumný soubor tvořilo 146 vysokoškolských studentů a absolventů ve věku mezi 20 a 30 lety. Testová baterie zahrnovala Dotazník defenzivního pesimismu (DPQ), Test životní orientace (LOT-R) a Inventář úzkosti jako stavu a úzkostnosti jako rysu (STAI). Výsledky výzkumu potvrdily některá teoretická východiska. Defenzivní pesimismus pozitivně souvisí s úzkostností. Mezi dispozičním optimismem a úzkostností byl naopak nalezen negativní vztah. Ověřili jsme, že defenzivní pesimismus a dispoziční optimismus jsou na sobě nezávislé, od sebe odlišné teoretické konstrukty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info