Informace o publikaci

Perspectives and limits of administrative appeals as an (effective) alternative dispute resolution tool (“Czech Republic” case study)

Název česky Perspektivy a limity odvolání ve správním řízení jako (efektivní) prostředek alternativního řešení sporů (případová studie - Česká republika
Autoři

SKULOVÁ Soňa POTĚŠIL Lukáš HEJČ David

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek usiluje o poskytnutí základu, v potřebných návaznostech a kontextu, pro zkoumání odvolání a dalších přezkmných prostředků jimiž disponují správní orgány, a také nástin vybraných problémových míst, jakož i nástin řešení limitů a perspektiv institutu odvolání jako prostředku ochrany práv dotčených osob a efektivního řešení úkolů veřejné správy, jenž nastupuje před uplatněním soudního přezkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info