Informace o publikaci

Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: příklad Pečovatelské služby

Autoři

KUBALČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce|Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Elderly; domiciliary care service; informal care
Popis V textu je diskutována otázka potenciálu terénní sociální služby pro seniory, jako druhu služby nabízející možnost pomoci v přirozeném prostředí uživatele, k podpoře zachování sociálních kontaktů uživatele služby s rodinnými příslušníky či dalšími blízkými osobami. Pozornost je zaměřena zejména na potenciál pečovatelské služby, vytvářet prostor pro uživatele a blízké osoby participovat na rozhodování o způsobu nastavení intervence. Text vychází z výsledků výzkumu, který byl koncipován jako případová studie vybrané pečovatelské služby a je členěn do tří části. První část je věnovaná souhrnu teoretických východisek, především vymezení pojmu stárnutí a stáří, dále pojednání o nástrojích, které na jednotlivých úrovních politiky sociálních služeb potenciálně směřují k podpoře neformálních pečovatelů. Ve druhé části je s využitím výsledků výzkumu pozornost zaměřena na kontext poskytování pomoci ve vybrané pečovatelské službě vzhledem k uplatnění širší spolupráce s uživateli a blízkými osobami. Ve třetí části je diskutována role pracovníků a možnosti změny stávající praxe.