Informace o publikaci

Činnost centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasť možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so základnými školami a rodinou

Autoři

FRANKOVÁ Alena

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola je venovaná analýze čiastkovej časti výskumného projektu realizovaného v rokoch 2010–2011, ktorý sa zaoberal problematikou činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na poskytovanie služieb v rámci aktuálnej právnej legislatívy. Kapitola sa zameriava na možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo vzťahu ku základným školám a rodinám s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Analýza dát je zameraná na odpovede získané pri výskumnom šetrení na základe odpovedí získaných z výskumných otázok, ktoré boli potvrdené alebo vyvrátené univariačnou analýzou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info