Informace o publikaci

Kulturní instituce ve vzdělávání neslyšících žáků ZŠ

Autoři

KOUTSKÁ Mariana

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola prezentuje jednu část výzkumného šetření zaměřujícího na začlenění kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. V teoretické části se krátce věnujeme začlenění spolupráce školy s kulturními institucemi do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a očekávaným výstupům, které jsou tímto programem vytyčeny. Dále se text zaměřuje na programovou nabídku muzeí, divadel a knihoven v České republice přístupnou neslyšícím žákům základních škol. Druhá část příspěvku prezentuje dosavadní výsledky výzkumného šetření, které proběhlo na šesti školách pro sluchově postižené v České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info