Informace o publikaci

Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví

Autoři

SLOVÁČKOVÁ Zuzana DOSEDLOVÁ Jaroslava KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem našeho výzkumu bylo analyzovat přesvědčení studentů VŠ vztahující se ke zdraví a zjistit, zda a jak se tato přesvědčení promítají do toho, jaké formy chování souvisejícího se zdravím studenti vykazují. Výzkumný soubor: N = 1617 VŠ studentů, 1241 žen (76,7%), 376 mužů(23,3%), prům. věk 22,4 let(sd=2.5) Metoda: 1. Škála chování souvisejícího se zdravím (Dosedlová, Slováčková, Klimusová, 2010) 2. Škála orientace ke zdraví (Health Orientation Scale, Snell,1997) Výsledky: Studenti VŠ jsou přesvědčeni, že svůj zdravotní stav mohou do značné míry sami ovlivnit a současně jsou vnímaví ke svým tělesným pochodům a změnám ve zdravotním stavu. Neprožívají ve vyšší míře obavy spojené se zdravotním stavem, ani je neznepokojuje, zda lidé v jejich okolí nehodnotí jejich zdraví negativně. Nebyly nalezeny významnější rozdíly mezi muži a ženami. Z faktorů chování spojeného se zdravím mají vztah ke škálám přesvědčení o zdraví především pohybová aktivita, duševní hygiena a prevence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info