Informace o publikaci

The Regional Relationship between Quality of Business and Social Environment: Harmony or Disharmony

Autoři

VITURKA Milan WOKOUN René TONEV Petr ŽÍTEK Vladimír KREJČOVÁ Nikola

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ekonomika a management
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova regional development - business environment - social environment - harmony
Popis Článek hodnotí vztahy mezi kvalitou obchodního a sociálního prostředí na příkladu mikroregionů (obvody obcí s rozšířenou působností 3. stupně) a mezoregionů (NUTS 3) České republiky. Aplikovaný přístup rozvíjí koncept kvality života, včetně vazeb na regionální konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje. V tomto kontextu hodnocení podnikatelské komponenty regionální prostředí, která byla již provedena byla doplněna hodnocením sociální složky, podle které byly regiony rozděleny naprogresivní, standardní a regresivní. V obou případech bylo prokázáno (v korespondenci s teoriemi jádro - periferie) že existuje tendence k poklesu kvality prostředí směrem k hranicím mezoregioonů. Dále jsme hodnotili rovnováhu regionů (okresy) v rámci jednotlivých komponent a na základě toho byly obvody obcí s rozšířenou působností rozděleny na tři typy: orientované na podnikání (typ A), komplexně orientované (B) a sociálně orientované (C). Podíl "vyváženého" typu B je o něco nižší než u dvou zbývajících "nevyvážených" typů. Podobný výsledek byl získán v případě hodnocení regionální harmonie, která je chápána jako kvalitativně vyšší úroveň rovnováhy zajišťující splnění společensky žádoucí standardů. Výsledky ukazují, že z hlediska rozdělení obyvatel relativně )řevládá harmonický vztah , z pohledu čistě teritoriálního pak převažuje vztah disharmonický.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info