Informace o publikaci

Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale

Logo poskytovatele
Autoři

MAREŠ Jan VLČKOVÁ Kateřina ŠALAMOUNOVÁ Zuzana

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Vnímání moci učitele v pojetí vycházejícím z teorie Frenche a Ravena (1960) rozlišujícím báze moci (donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní) je v české pedagogice relativně novým výzkumným tématem. Fenomén moci byl dosud u nás zkoumán hlavně kvalitativně, prostřednictvím rozhovorů a pozorování (Šeďová, 2012, Šalamounová, 2011). Ke zjišťování vnímané moci je ale možné použít také dotazníky. Mezi aktuální a nejvíce rozšířené dotazníky měřící zmíněné báze moci patří Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt a Turman, 2007) určený v původní verzi pro středoškoláky. Příspěvek představuje postup adaptace tohoto dotazníku pro podmínky druhého stupně české základní školy. Prezentuje psychometrické vlastnosti adaptované verze dotazníku a diskutuje o možnostech dalšího vývoje nástroje i alternativní možnosti měření vnímání moci učitele žáky i samotným učitelem. Představenou českou adaptaci nástroje je možné v českých podmínkách použít pro měření jednotlivých bází moci, a to jak ve výzkumu, tak pro výukové či (auto)evaluační účely.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info