Informace o publikaci

Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures

Logo poskytovatele
Název česky Konkurenční prostředí v odpadovém hospodářství a jeho vliv na výdaje obcí
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana MALÝ Ivan

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.mendelu.cz/cz/veda_vyzkum/acta/ac413
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361041113
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova competitiveness; waste management; current municipal expenditure; efficiency
Přiložené soubory
Popis Článek je založen na analýze konkurenčního prostředí odpadového hospdářství obcí v Jihomoravském kraji a jeho vlivu na běžné výdaje obcí na nakládání s odpady. Analyzuje výdaje obcí na nakládní s odpady na obyvatele v poukazuje na jejich změny. Hlavním cílem zhodnocení vlivu konkurenčního prostředí na efektivnost těchto výdajů. Předpokládáme, že prostorový aspekt konkurenčího prostředí má signifikantní vliv na výši výdajů. Článek porovnává výdaje na obyvatele pro různé skupiny obcí a data jsou také analyzovány zvláště pro 7 okresů JMK z důvodu identifikace rozdílů ve vývoji mezi okresy. Období analýzy zahrnuje 5 let od 2007 do 2011 a vzorek zahrnuje všech 673 obcí JMK.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info