Informace o publikaci

"Contemporary Life Writing: Inscribing Double Voice in Intergenerational Collaborative Life-Writing Projects"

Název česky "Současné životopisné narativy: Vpisování narativního dvojhlasu v mezigeneračních kolaborativních životopisných projektech"
Autoři

HORÁKOVÁ Martina

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola v odborné publikaci věnované literatuře původních obyvatel Austrálie. Kapitola analyzuje některé novější mezigenerační kolaborativní životopisné narativy, například Auntie Rita autorek Rity a Jackie Hugginsových (1994) a argumentuje, že tento a podobné texty inovativně, za pomoci tzv. narativního dvojhlasu, překračují a rozšiřují poetické hranice žánru aboridžinského životopisného psaní.
Související projekty: